Vyberte stranu
O NÁS

KONTAKT

Prečo osloviť architekta

Jeden z hlavných dôvodov neinvestovať do architekta alebo dizajnéra je pravdepodobne snaha ušetriť financie a použiť ich pri samotnej realizácii interiéru. Treba však mať na pamäti, že architekti a dizajnéri sú ľudia, ktorí pre estetické vnímanie a návrhy majú jednak vlohy a tiež skúsenosti. Samotné štúdium a prax ich ešte posunú na vyššiu úroveň vnímania priestoru ako je tomu u človeka, ktorý dizajn a architektúru neštudoval a kontinuálne sa jej nevenuje. Prvotný zámer ušetriť peniaze, inak vynaložené na ich služby, sa vám môže vrátiť v podobe navýšenia nákladov, ktoré budete musieť neskôr vynaložiť na opravu a rekonštrukciu laickej a neodborne vykonanej práce, prípadne nesprávnej kombinácie prvkov, ktoré vás časom omrzia. 

Uvediem niekoľko faktorov, ktoré rozhodne vplývajú na cenu stavebného diela a jeho konečnú úžitkovú hodnotu a sú dôležité už pri výbere pozemku, tzn. pred jeho kúpou:
   – ako správne využiť orientáciu pozemku ku svetovým stranám,
   – ako využiť svažitosť pozemku (nepredražovať výstavbu budovaním zbytočných múrov a vykonávaním zbytočných terénnych úprav),
   – navrhnúť správne dopravné napojenie (napríklad s cieľom optimalizovať zimnú údržbu).
   – poznať geologické pomery v lokalite (aby sa nepredražilo založenie stavby) – aká je únosnosť zemín
   – poznať možnosti napojenia parcely na inžinierske siete
   – poznať vlastné nároky (zvážiť, či je dané miesto vhodné pre ten-ktorý zámer) a spísať si ich do zoznamu

Ako správne vybrať pozemok

Cesta za vysnívaným bývaním v rodinnom dome sa začína výberom stavebného pozemku. Venujte mu čo najviac pozornosti. Inak riskujete, že vám táto dlhodobá a náročná investícia nevyjde podľa predstáv. Čo rozhoduje o tom, že pozemok je kvalitný a vhodný na stavbu vášho domu? Toto sú najdôležitejšie faktory.

Legislatívne obmedzenia

Výstavbu na pozemku reguluje tzv. územnoplánovacia informácia. Vydáva ju príslušný stavebný úrad. Tento dokument hovorí o tom, čo presne môžete na danom pozemku postaviť. Určuje rozlohu, mieru zastavanosti pozemku či počet poschodí prípadne tvar strechy. Tiež informuje o tom, či sa pozemok nachádza v ochrannom pásme alebo pamiatkovej zóne.

Veľkosť, tvar a svahovitosť pozemku

Ideálny pozemok má tvar obdĺžnika s rozmermi 20×30 m. Tento údaj vychádza zo všeobecných obmedzení stavebného zákona.

Podľa zákona má byť vzdialenosť medzi domami 7 metrov. V stiesnených podmienkach to môžu byť 4 metre, ale nie menej. Šírka domu tak vychádza na 13 metrov: tento rozmer je aj najžiadanejší.

Šikovný architekt si poradí s akýmikoľvek rozmermi pozemku, pričom tie menej obvyklé berie ako výzvu.

Pri veľkosti pozemku platí toto delenie:

   – malý rodinný dom – do 500 m²

   – stredne veľký rodinný dom – 500 až 700 m²

   – veľký alebo viacgeneračný rodinný dom – od 700 m²

Rozdiel je medzi rovným a svahovitým pozemkom. Rovný pozemok je najvhodnejší na katalógové domy. V ideálnom prípade je tu zakladanie domu jednoduchšie, čiže aj lacnejšie. S tým súvisí aj ľahšie napojenie na inžinierske siete.

Svahovitý pozemok by mal byť orientovaný na juh s výhľadom na okolie. Takýto typ pozemku je najlukratívnejší a má najvyššiu hodnotu. Vyžaduje si však vyššie náklady. Zakladanie domu je náročnejšie a nezaobídete sa pri ňom bez oporných múrov.

Orientácia pozemku

Prístup zo severu a obytné miestnosti z juhu. To je bežná odpoveď na otázku o optimálnej orientácii pozemku. Prečo je to tak?

Severná strana je menej osvetlená a chladnejšia. Preto je vhodnejšia na prístupovú cestu a miestnosti, v ktorých netrávite veľa času: kúpeľňu, práčovňu či garáž. Naopak, obytné miestnosti chcete orientovať na juh. Získate viac denného svetla a slnečných lúčov v domácnosti.

Západná strana si zas vyžaduje tienenie a dochádza na nej k prehrievaniu miestností. Preto ich treba ochladzovať klimatizáciou.

Inžinierske siete

Ak viete získať pitnú vodu zo studne, nutné minimum je prípojka elektriny. V ideálnom prípade je na pozemku vyvedená aj voda, plyn a kanalizácia.

Podľa toho, ktoré inžinierske siete sa nachádzajú na pozemku, pristúpite k návrhu technológií. Napríklad ako zdroj vykurovania si môžete vybrať plynový kotol alebo tepelné čerpadlo. Ak nemáte plynovú prípojku, cena za jej vyhotovenie vás môže motivovať ku kúpe tepelného čerpadla. Rozdiel v tomto prípade nie je taký priepastný, ako sa zdá.

Skontrolujte aj na prvý pohľad banality ako pokrytie mobilným signálom, internetom či káblovou televíziou.

Lokalita

Ako prvé zvážte miesto, na ktorom strávite nasledujúcu etapu života. Či už uprednostníte mesto, alebo vidiek, vášmu rozhodnutiu by mal predchádzať prieskum trhu a cien stavebných pozemkov. Smerom na vidiek nájdete lacnejšie pozemky, smerom do mesta bývajú drahšie.

Ak sa vám nejaký pozemok zapáči, vyberte sa na jeho obhliadku. Získate lepší prehľad, ktorý potom využijete pri porovnávaní vhodných lokalít. Pri obhliadke myslite aj na to, že o pozemok sa treba starať. Posúďte, koľko energie a času vynaložíte, aby ste si zaistili príjemné prostredie.

Asi najviac vás zaujíma blízkosť škôl, zdravotníckych zariadení, obchodov či úradov. Okrem občianskej vybavenosti je dôležitá aj dopravná dostupnosť. Do práce sa vám bude ľahšie dochádzať vďaka kvalitným cestám či neďalekej zastávke MHD.

Lokalita zaváži aj pri výbere stavebnej firmy. Ako ďaleko to majú stavbári? Dostanú sa na pozemok s ťažkou technikou? S tou môžu mať problémy hlavne na svahovitom pozemku, ktorý zvyšuje finančnú náročnosť stavby. Vyžaduje si napríklad dodatočnú úpravu terénu.

Vedľajšie faktory

S lokalitou, na ktorej sa nachádza stavebný pozemok, súvisia aj vedľajšie faktory. Dajte si pozor na:

   – geopatogénne zóny,

   – elektrosmog,

   – záplavové územie,

   – nestabilný terén,

   – hladinu spodných vôd,

   – výskyt radónu,

   – nepríjemný sused 🙂

To všetko vám môže znepríjemniť bývanie na novom pozemku, či dokonca ohroziť samotnú stavbu. Preto sa skúste opýtať susedov, aké majú skúsenosti s bývaním na okolitých pozemkoch.

Najlepšie urobíte, keď oslovíte odborníkov, ktorí preskúmajú dané hodnoty. Po ich analýze sa rozhodnete, či vám stavba domu v tejto lokalite vyhovuje.

Cenník

INVESTIČNÝ ZÁMER

od 0,5 €/m² 4 týždne
orientačná cena orientačná doba dodania

Pri výbere vhodného stavebného pozemku za desiatky či stovky tisíc eur je dobré overiť si, čo je možné na ňom postaviť a aké sú jeho limity. Na to slúži investičný zámer.

Zjednodušená plošná a objemová štúdia zohľadňujúca rozličné faktory súvisiace s výstavbou na pozemku a regulatívy z UPI (Územno-plánovacej informácie).

Zjednodušená plošná štúdia s prepočtom regulatívov – 0,5 €/m2 plochy pozemku.

Zjednodušená plošná + objemová štúdia s prepočtom regulatívov – 0,7 €/m2 plochy pozemku.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU

od 10-15 €/m² 4-10 týždňov
orientačná cena orientačná doba dodania

Pre začatie prác sú potrebné:

A – Územnoplánovacia informácia (UPI) z miestneho stavebného úradu a

B – Polohopis a výškopis pozemku v digitálnom formáte (.dwg) so zakreslenými inžinierskymi sieťami.

Výsledkom štúdie je koncept s jasným dispozičným riešením, prevádzkovými vzťahmi a exteriérovými vizualizáciami.

POZNÁMKA 1 – Cena platí pri novostavbách a pre max. 2 variantné riešenia.

POZNÁMKA 2 – Pri EPD domoch (Energeticky Pasívne Domy) je cena za štúdiu min. o 30% vyššia

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA INTERIÉRU

od 10-15 €/m² 4-10 týždňov
orientačná cena orientačná doba dodania

Pre začatie prác sú potrebné:

A – Zameranie riešených interiérových priestorov, ktoré zabezpečíme

Výsledkom štúdie je koncept s jasným dispozičným riešením, prevádzkovými vzťahmi a interiérovými vizualizáciami.

 

PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

od 15-20 €/m² 8-12 týždňov
orientačná cena orientačná doba dodania

Vypracujeme projekt architektúry pre stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie.

Zabezpečíme vyhotovenie projektov všetkých profesií potrebných pre vydanie stavebného povolenia (statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a pod.).

POZNÁMKA 1 – Projekty jednotlivých profesií nie sú započítané v cene projektu architektúry (napr. projekt statiky, zdravotechniky, elektroinštalácií a bleskozvodu, plynofikácie, energetické posúdenie objektu a pod.). Všetky potrebné profesie zabezpečíme individuálne podľa potreby a rozsahu projektu.

POZNÁMKA 2 – Cena nezahŕňa inžiniering a vybavovanie povolení (samostatná profesia slúžiaca na komunikáciu s úradmi). V prípade potreby zabezpečíme.

REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

od 20-25 €/m² 8-12 týždňov
orientačná cena orientačná doba dodania

Vypracujeme podrobnú projektovú dokumentáciu potrebnú pre vyhotovenie rozpočtu stavby. Dokumentácia zároveň slúži ako podrobný návod pre realizáciu stavby.

Obsahuje Situačný výkres, Technické stavebné výkresy, Detaily, Výpisy prvkov (okná, dvere, klampiarske prvky a pod.)

POZNÁMKA 1 – Cena nezahŕňa projekty jednotlivých profesií (napr. projekt statiky, zdravotechniky, elektroinštalácií a bleskozvodu, plynofikácie a pod.). Potrebné profesie zabezpečíme individuálne podľa potreby a rozsahu projektu.

POZNÁMKA 2 – V prípade, že máte záujem riešiť projekt interiéru cez nás, poskytneme Vám zvýhodnené podmienky na návrh interiéru. Jeho vypracovanie odporúčame ešte pred realizačným projektom stavby.

POZNÁMKA 3 – Pri EPD domoch (Energeticky Pasívne Domy) je cena za Realizačný projekt min. o 30% vyššia

Základné definície pojmov v architektúre

OBYTNÁ PLOCHA

Je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností v dome/byte.  Medzi obytné miestnosti sa považujú: obývacie izby, detské izby, spálne, pracovne, hoby miesnosti, hostovské izby atď…Medzi obytné miestnosti sa nepočíta príslušenstvo domu. Kuchyňa, ktorá má plochu viac ako 12 m² sa považuje za obytnú miestnosť (ako v našom prípade), čiže sa započítava do obytnej plochy domu.

ÚŽITKOVÁ PLOCHA

Súčet všetkých podlahových plôch domu /bytu/.  Ak chceme vypočitať pre užitkovú plochu pre celý dom tak spočítavame plochy miestností zo všetkých podlaží domu. V našom prípade je to súčet podlahových plôch miestností, ktoré sa nachádzajú na 1.NP a 2.NP.Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií…. sa do úžitkovej plochy nepočítajú.  Pozor pri kúpe napr. bytu kde veľmi často do tejto plochy počítajú predajcovia aj tieto časti aby navýšili metráže nehnuteľnosti.

ZÁZEMIE DOMU (BYTU)

Vedľajšie miestnosti, ktoré plnia komunikačné, hospodárske funkcie alebo slúžia na osobnú hygienu. Do tochto zoznamu miestností patria predsiene, chodby, komory, schodiska, technickej miestnosti, WC a kúpeľne na 1.NP a kúpeľne a chodby na 2.NP.

ZASTAVANÁ PLOCHA

Zastavaná plocha je plocha podlažia (prízemia), resp. plocha stavby ktorá je v kontakte s terénom. Pozor do zastavanej plochy domu sa počíta aj kolmý priemet dalších podlaži ak su odlšné oproti prízemiu. Plochy spevnených plôch, balkónov, terás, markíz, prečnievajúcich strešných konštrukcií…. sa do zastavanej plochy nepočítajú. 

KOEFICIENT ZASTAVANIA

Je to pomer medzi zastavanou plochou a plochou parcely.Tento koeficient väčšinou určuje uzemný plán obce. Rodinné domy mavajú koeficient zastavania, resp. index zastavaných plôch v rozmedzí 0,2 až 0,5 (20% až 50%). Štandartne je to okolo 25% .

KOEFICIENT VOĽNÝCH PLÔCH

Udáva pomer voľnej plochy k celkovej ploche pozemku, je opakom koeficientu zastavania.

KOEFICIENT SPEVNENÝCH PLÔCH

Tento index predstavuje pomer medzi  plochou spevnených plôch a plochou pozemku. V našom prípade sa za spevnené plochy považujú odkvapové chodníky, terasa, prístupový chodník, exteriérové schodisko a plocha na parkovanie auta.

KOEFICIENT ZELENE

Udáva sa v percentách a určuje veľkosť vegetačných zelených plôch na teréne k celkovej ploche pozemku. Do týchto plôch sa nezapočítavajú plochy zelených striech.

ULIČNÁ ČIARA

Je záväzná čiara, ktorá vymedzuje verejný uličný priestor, pričom je možné od nej ustúpiť do hĺbky zástavby a nesmie sa prekročiť /okrem architektonických prvkov, napr. balkón/, ak to v danej lokalite povoľuje územný plán.

STAVEBNÁ ČIARA

Stavebná čiara predstavuje smerovú líniu, ktorú má dodržať budúca zástavba, pričomju nesmie prekročiť smerom k ulici. Vymedzená je najmä v polohách s vyššími nárokmi na formovanie verejného priestoru. Je stanovená v územnom pláne. Stavebná čiara sa nezhoduje s hranicou pozemku (nie je to jedna a tá istá vec, ale stavebná čiara v určitých prípadoch môže kopírovať hranicu pozemku). Od stavebnej čiary je možné ustúpiť smerom dovnútra pozemku v rozsahu povolenom v územnom pláne, prípadne ju prekročiť architektonickými prvkami aj smerom k ulici, ale tiež len v rozsahu povolenom v územnom pláne.

INDEX PODLAŽNÝCH PLÔCH

Tento index predstavuje pomer medzi celkovou plochou všetkých nadzemných podlaží stavby a plochou pozemku. 

INDEX ZASTAVANĆH PLÔCH

Tento index predstavuje pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.

PODLAŽNÁ PLOCHA OBJEKTU

Podlažná plocha je súčet plôch všetkých podlaží objektu vrátane ohraničujúcich konštrukcií. Pri bilancovaní podlažných plôch sa uvádza zvlášť podlažná plocha nadzemnej a podzemnej časti objektu.

USTÚPENÉ PODLAŽIE

Ustúpené podlažie je najvyššie nadzemné podlažie stavby, ktorého zastavaná plocha je menšia je menšia ako 50% zastavanej plochy podlažia nachádzajúceho sa pod ním. Takéto podlažie sa nezahŕňa do počtu nadzemných podlaží stavby, uvádza sa menovite.

Aké odstupové vzdialenosti treba dodržať od susedných parciel

Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.

Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.

V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie dvojmetrovej vzdialenosti od spoločných hraníc pozemkov.

Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Pre úplnú informáciu si však prečítajte najmä § 6 vyhlášky 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

Čo obsahuje architektonická štúdia

Architektonická štúdia  (návrh) je najjednoduchšia a zároveň najdôležitejšia forma projektovej dokumentácie. Je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. 

V rámci štúdie sa hľadajú najoptimálnejšie riešenia hmoty a prevádzky, overujú sa urbanistické, architektonické, výtvarné, dispozično-prevádzkové, interiérové, konštrukčné a materiálové riešenia budúcej stavby. Prináša základnú myšlienku návrhu a slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.

Architektonická štúdia by mala poskytnúť klientovi jasnú predstavu o jeho investičnom zámere. Nerieši však dokumentáciu do hĺbky a nie je podkladom ku vydaniu stavebného povolenia.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA RODINNÉHO DOMU

   – Sprievodná správa

   – Širšie vzťahy

   – Analýzy parcely

   – Situácia

   – Pôdorysy jednotlivých podlaží

   – Priečny alebo pozdĺžny rez

   – Pohľady

   – Vizualizácie

 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA INTERIÉRU

   – Sprievodná správa

   – Situácia

   – Pôdorysy z názornením zariadenia interiéru

   – Vizualizácie

Čo obsahuje projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie (PSP) slúži pre získanie stavebného povolenia.

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia.

Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov.

Objektová štruktúra PSP sa skladá z :

1. Sprievodná a súhrnná technická správa

2. Architektonicko – stavebné riešenie

– Situácia

– Pôdorys základov

– Pôdorysy jednotlivých podlaží

– Pôdorys krovu (ak obsahuje objekt)

– Pôdorys strechy

– Priečny alebo pozdĺžny rez

– Pohľady

3. Teplotechnický posudok (Energetická bilancia)

4. Elektroinštalácia (Prípojka)

5. Zdravotechnika (Prípojka kanál, voda)

6. Plynofikácia (Prípojka plynu)

7. Požiarny posudok

8. Statický posudok (výpočet)

Čo obsahuje realizačný projekt

Realizačný projekt obsahuje oproti projektu pre stavebné povolenie podrobnú výkresovú a textovú dokumentáciu ako je napríklad výkaz okien a dverí, výkaz klampiarenských, stolárských a zámočníckych výrobkov, výkaz krovu a iné.

V realizačnom projekte sú rozkreslené všetky konštrukčné detaily a v technickej správe projektu sa detailne popisuje technologický postup pri zabudovaní jednotlivých prvkov a konštrukcií. Realizačný projekt taktiež zahŕňa podrobný položkový rozpočet, ktorý spolu s textovou a výkresovou časťou projektu umožňuje dodávateľskej firme jedinú a správnu interpretáciu stavebných detailov.

Objektová štruktúra RP sa skladá z :

1. Sprievodná a súhrnná technická správa

2. Architektonicko – stavebné riešenie

   – Situácia

   – Pôdorys základov

   – Pôdorysy jednotlivých podlaží

   – Pôdorys krovu (ak obsahuje objekt)

   – Pôdorys strechy

   – Priečny alebo pozdĺžny rez

   – Pohľady

   – Výpis okien a dverí

   – Výpis klampiarskych prvkov

3. Teplotechnický posudok (Energetická bilancia)

4. Elektroinštalácia (Prípojka a vnútorné rozvody)

5. Zdravotechnika (Prípojka kanál, voda a vnútorné rozvody)

6. Plynofikácia (Prípojka plynu a vnútorné rozvody)

7. Požiarny posudok

8. Statický posudok (výpočet a výkresy vystuženia)

Ako postupovať pri vybavovaní stavebného povolenia

Na stavbu akejkoľvek budovy, či už ide o montovaný dom alebo murovanú stavbu, s rozlohou väčšou ako 25 m² jednoducho potrebujete stavebné povolenie. Veľa ľudí sa rozhodne využiť služby firmy, ktorá vybaví všetky potrebné papiere za nich. Napriek tomu, že je to pohodlnejšie, asi nechcete zbytočne míňať ťažko zarobené peniaze, ktoré môžete investovať do nového bývania. Ako teda získate stavebné povolenie? Pripravili sme pre vás návod. Okrem neho však na začiatok potrebujete veľkú dávku trpezlivosti, aby ste vybavovačky na úradoch prežili bez ujmy.

1.Navštívte stavebný úrad

 Oficiálnu žiadosť o stavebné povolenie, ktorú musíte podať, nájdete na príslušnom stavebnom úrade. Je súčasťou mestského, obecného či miestneho úradu. Žiadosť je vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími prílohami ku stavebnému povoleniu. Radšej si ju vyzdvihnite dostatočne vopred, nakoľko obsahuje množstvo príloh. Rôzne inštitúcie „ordinujú“ v rôznych časoch. A ako na potvoru im štát dáva až 30 dní na vyjadrenie. Vitajte na Slovensku.

2. Poraďte si s prílohami k stavebnému povoleniu

Čo všetko na túto športovú disciplínu potrebujeme? K základnému vybaveniu patrí preukaz totožnosti, projektová dokumentácia a základné údaje o stavbe. A pokračujeme.

Nesmiete zabudnúť ani na ďalšie dôležité dokumenty, a to právoplatné územné rozhodnutie, údaje vlastníkov susedných nehnuteľností, ale aj údaje projektanta a jeho osvedčenie.  Pokiaľ si trúfate postaviť dom vlastnými silami, k prílohám potrebujete pripojiť údaje stavebného dozoru a jeho oprávnenie. Ak využijete externého dodávateľa, tak k žiadosti prikladáte jeho údaje.

Veľmi dôležitý je, samozrejme, ešte list vlastníctva pozemku. Jeho „životnosť“ nesmie presiahnuť 3 mesiace. Tiež budete potrebovať priložiť kópiu katastrálnej mapy z katastrálneho úradu, a to so zakreslením a okótovaním objektu, ďalej zakreslené siete a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Okrem údajov o vlastníkoch susedných domov budete potrebovať tiež ich súhlas. Ten sa vyžaduje pokiaľ plánovaná stavba zasahuje do dvoch metrov od hranice susedných pozemkov. A aby toho nebolo málo, v prípade, že budete mať plynový kotol, potrebujete súhlas obce. Obec musí vydať súhlas s malým znečistením ovzdušia. Prípadne potrebujete vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. A do tretice – ak budete stavať na ornej pôde, je nutné i vyjadrenie pozemkového úradu.

3. Získajte vyjadrenia k prípojkám

Z technického hľadiska sú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí prílohami k stavebnému povoleniu, ale kvôli náročnosti vybavenia prípojok sa im budeme venovať samostatne.

Voda a kanalizácia

Pre súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu je najlepšie navštíviť vodárov priamo v kancelárii Vodárenské a technické služby, s.r.o.. Zanecháte im kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Za vyjadrenie k územnému konaniu si spoločnosť účtuje poplatok.

Elektro

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutný i súhlas energetických závodov. Chcete mať predsa doma svetlo aj po zotmení. Aby ste získali napojenie domu na elektrinu, potrebujete vypísať ďalšiu žiadosť, ktorou získate vyjadrenie od ZSE k územnému aj stavebnému konaniu.

K žiadosti pripájate projektovú dokumentáciu, ktorá rieši elektroinštaláciu, ďalej kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva a osadenie domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. V žiadosti uvádzate, o aký typ prípojky máte záujem, s akým príkonom a akou sadzbou.

Plyn

Súhlas s napojením domu na plyn sa prikladá, ak plánujete váš nový dom vykurovať plynom. SPP – distribúcia, a.s. v zmysle stavebného zákona posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a následne vydáva záväzné stanoviská k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu. Pre vyjadrenie k územnému konaniu od plynárov musíte podať žiadosť o vyjadrenie sa k územnému konaniu. Prikladáte k nej aj kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Telekomunikácie

Jednou z príloh k stavebnému povoleniu je tiež vyjadrenie slovenských telekomunikácií. Na vybavenie máte dve možnosti. Žiadosť môžete vyplniť a zaslať elektronicky priamo na stránke www.telecom.sk. Druhou možnosťou je zaslať vypísanú žiadosť so zakresleným záujmovým územím v katastrálnej mape na niektorú z poštových adries uvedených na stránke. Tlačivo žiadosti je takisto uverejnené na webovej stránke spoločnosti. Prípadne môžete žiadosť odniesť aj osobne na jednu z prevádzok spoločnosti Telecom.

4. Cesta na stavebný úrad

Predložili ste žiadosť so všetkými prílohami a projektovou dokumentáciou. Zaplatili ste správny poplatok 33 €. Čo bude nasledovať? Čakanie. Stavebný úrad má totiž zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. Začína sa stavebné konanie, pričom všetci zainteresovaní sa zúčastnia obhliadky miesta stavby.

Konanie prebehne úspešne, pokiaľ ste podali kompletnú žiadosť so všetkými prílohami. Ak sa nezistia chyby v projekte, prípadne konanie nenaruší nesúhlas dotknutých osôb, ste za vodou. Gratulujeme! Máte svoje stavebné povolenie. Stavebný úrad vám pritom určí záväzné podmienky na uskutočnenie a používanie stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

5. Konečne platné stavebné povolenie

Stavebné povolenie začína platiť po 15-dňovej lehote, kedy sa môžu spresniť detaily od zúčastnených strán. Jeho platnosť je však len dva roky od vydania, takže zbytočne neotáľajte.

Pokiaľ chcete mať dom postavený rýchlejšie, či už kvôli platnosti stavebného povolenia, alebo sa ponáhľate bývať do nového, odporúčame vám montovaný dom. Jeho nesporná výhoda oproti murovanej stavbe, je práve rýchlosť dokončenia prác. Pričom dizajnom je takmer identický s murovaným domom. Montovaný dom je okrem toho finančne výhodnejší a ekologickejší. Výhra pre vás i pre prírodu. Už len vybaviť to stavebné povolenie.

Ako vypadá zmluva o dielo s architektom

Zmluva o dielo s architektom je potvrdením dohodnutých podmínek zákazky. Je možné použiť vzorovú zmluvu z komory architektov komarch.sk. Obvykne firmy používajú zjednodušenú formu zmluvy.